6uy01k7m.JPG

Australien præsenteres gennem et udvalg af tekster skrevet af elever, der har engelsk som modersmål. Her opfordres de danske elever til at tage stilling til teksterne mht. indhold, kohærens og kohæsion og drage lære af det.

Reading Comprehension-opgaven orienterer lidt om the ”Dreamtime”, og Listening Comprehension er en diskussion om kulturel identitet hos de indfødte, der som så mange andre steder nu er en minoritet i deres eget land.

Oplevelser i Australiens barske natur kommer i fokus i tre tekster i antologien.

Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.