teen

Til trods for at de selv er teenagere, ved eleverne ikke nødvendigvis ret meget om, hvordan andre i deres aldersgruppe kan have det – de vilkår de lever under, deres udfordringer, deres drømme…

Udover at diskutere teksterne og arbejde med ord og vendinger, tilskyndes eleverne til at reflektere over egne erfaringer og sammenligne dem med de forhold, der afdækkes i teksterne.

Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.