newyork

Et stort udvalg af lytte- og læsetekster, fotos, interviews, sange og poesi giver eleverne muligheden for at udvide deres forestillinger om en spændende by, imens de udvikler deres viden om og praktiske brug af det engelske sprog. Der er både oplæg til mange valg af delemner og opgavetyper samt forslag til projekter, eleverne kan gå videre med, med henblik på den mundtlige prøve.

Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.