71h01k54.JPG

Krig, naturkatastrofer og andre tragedier optager alle mennesker. Vi vil gerne vide, hvad der er sket, hvorfor det skete, og om det kan ske igen. Teksterne i dette kapitel handler om nogle velkendte begivenheder gennem historien og forsyner dem med et menneskeligt ansigt, der gør dem lettere at relatere til. Gennem tekster og opgaver kommer eleverne til at bruge engelsk til at reflektere over både begivenhederne og sproget.

Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.