spotlight on school

Teksterne i Spotlight on School bygger videre på det eleverne allerede ved om skoler – britiske, amerikanske og danske – og giver rig mulighed for at sammenligne fag, undervisning og andre aktiviteter samt reflektere over egne oplevelser i skolesammenhæng. Der er oplæg til at diskutere, skrive og sammenligne kulturer.  Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.