canada

Canada er tænkt som et projekttema. Fællesteksten, The Spell of the Yukon, giver et indblik i et aspekt af Canadas fortid – det hårde liv for en guldgraver i ’The Klondike’ i 1897-8. Teksten er en klassiker, og da den både handler om noget, eleverne ikke har mange forudsætninger for at sætte sig ind i og er i form af et digt, er det vigtigt at bruge tid på at hjælpe dem på vej. For mange vil det være en støtte at høre den læst op (link på websiden). De behøver jo ikke nødvendigvis at forstå hvert ord, men snarere budskabet og stemningen – relateret til Canada.

Efter introduktionen, som du kan vægte i overensstemmelse med din vurdering af dine mål for klassen, er det meningen, at eleverne i grupper skal vælge et emne at gå i dybden med. PICK AND CHOOSE sektionen består af et udvalg af forskellige tekster til at komme i gang med i, men eleverne kan også have nogle ideer selv.

Via TOOLS opslaget Projects vejledes grupperne igennem projektarbejdet.

Den foreslåede afslutning er præsentation af gruppernes resultater for hele klassen via rotation jf. Carousel Feedback (sidste side i Learner’s Guide).