Lead singer Travis McCoy from American band Gym Class Heroes performs at the Good Vibrations Festival in Melbourne

Dette kapitel belyser penge fra forskellige vinkler og giver også stof til eftertanke. Vi møder bl.a. Denise, som i stedet for at holde fødselsdag beder sin familie og sine venner donere de penge, som de ellers ville spendere på gaver, til en hjælpeorganisation. I det sproglige arbejde er der fokus på utællelige navneord, verber: uregelmæssige og regelmæssige, adjektivernes bøjning, synonymer og antonymer. Eleverne præsenterer deres produkter mundtligt såvel som skriftligt i form af rollespil, online posters, PowerPoint præsentationer, blog entries, etc. Cooperative Learning er en gennemgående arbejdsform. Kapitlet afsluttes med et projekt.