Hvordan er det at være ”ny” i klassen. Kortfilmen New Boy er udgangspunkt for arbejdet med emner som: mobning, venskab, diskrimination, tab. Der er fokus på følelser og dermed på adjektiver både positive og negative. Eleverne arbejder scene for scene med kortfilmen. De kommenterer, laver små tableauer og skriver resumeer. Filmen følges op af to tekster, som beskriver to helt forskellige verdener – Mandelas og Roald Dahls. Den fattige drengs første skoledag versus den riges. I forbindelse med disse to tekster arbejder eleverne med tekstforståelse, at finde biografiske oplysninger på nettet, etc. Ordforrådsarbejde har som i alle kapitler en høj prioritet, ligesom Cooperative Learning er en gennemgående arbejdsform.