Boy (12-13) smiling,portrait,close-up

I dette kapitel er der fokus på unges dagligdag, deres hobbyer og interesser, familie og venner. Vi møder unge i England, Canada og USA. Eleverne lærer at lytte til, læse tekster om og forstå, når andre fortæller om sig selv og deres dagligliv. De lærer desuden at fortælle om sig selv, og hvad der interesserer dem. Aktiviteterne i kapitlet spænder vidt fra arbejde med ordforråd og forskellige sproglige emner til fx at lave et interview om mobilvaner. Eleverne introduceres for CLASSBOOK, som er hele klassens sociale medie, som eleverne arbejder på i samtlige bogens kapitler. Kapitlet afsluttes med et projekt, hvor eleverne udformer et selvportræt.