A close up portrait of a boy with curly red hair smiling at the camera as he holds a small toad.

I dette kapitel er der fokus på kæledyr, især på det mest populære kæledyr, hunden, men også på nogle af de eksotiske kæledyr, som især berømtheder profilerer sig med. Konteksten er et kæledyrsmagasin, hvor eleverne præsenteres for forskellige tekstgenrer, fx artikler, historier og læserbreve. På forskellige måder arbejder eleverne med disse tekster, ligesom de bliver bedt om at tage stilling til forskellige argumenter for og imod at holde vilde dyr som kæledyr. Sprogligt arbejder eleverne i dette kapitel særligt med tillægsord og tillægsordenes bøjning. Det afsluttende projekt er en ”Amazing Facts” poster, hvor eleverne diskuterer