AFA4JX Brother and sister lying in deck chairs, drinking juice

Hvad associerer eleverne med ordet sommer? Det handler dette kapitel om. Oplægget til klassesamtalen er et digt fyldt med sommerord, som eleverne reciterer på forskellige måder, sammen og i grupper. Eleverne lytter til forskellige unge menneskers bud på, hvad sommer er for dem, og i en CL-struktur deler eleverne deres egne forestillinger om sommer og sommeraktiviteter. I Workbook samler eleverne sommerord, som de anvender i selvproducerede sætninger. Desuden øver de udtalen af de to ustemte lyde /∫/ og /t∫/.