Diver and shark.

I dette kapitel handler det om selfies. Eleverne lytter til små dialoger om, hvor de er taget, og hvad de forestiller. Derefter er det elevernes tur. Med udgangspunkt i deres egne selfies udvides dialogerne med også at rumme, hvornår de er taget. Fokus er rettet imod præpositionerne in, at og on. Både mundtligt og skriftligt beskriver eleverne deres selfies. Opgaven ”worst selfies” vil eleverne elske. Men den er ikke kun for sjov. Her får eleverne øvet sig i at sætte ord på, hvad de synes om egne selfies. Desuden at give udtryk for deres (positive) meninger om andres selfies.