BYYYEA Children dressed up in spooky Halloween costumes ready to go trick or treating

”Our English year” handler om årets måneder og årstider, men rummer også navnene på nogle almindelige engelske fest- og helligdage. Der er fokus på lighederne med dansk, men også forskellen, at ugedage, måneder, fest- og helligedage altid skrives med stort begyndelsesbogstav. Eleverne synger the Months Song, og med udgangspunkt i dem selv deler de med hinanden, hvilke måneder og årstider, festdage og højtider de synes særlig godt om og hvorfor. De opfordres til at udforme en klassekalender, hvor også andre relevante højtider, som passer til de kulturer, som er repræsenteret i klassen, kan skrives ind ligesom elevernes fødselsdage.