EHKF84 London, UK. 15th March 2015. Participants in the St. Patrick's Day Parade 2015 in London, UK. © Paul Brown/Alamy Live News

Efter historien om leprechauns som er symboler på Irland, ikke mindst i forbindelse med St Patrick’s Day, hvor grøn er den dominerende farve, er det nærliggende at arbejde med et projekt, hvor elevernes selvvalgte farver er omdrejningspunktet. Projektet går ud på, at eleverne i grupper producerer og præsenterer en plakat med billeder af ting, med rim o.a., som alt sammen relaterer til deres valgte farve. Præsentationerne bør være festlige, så eleverne opfordres til også at være klædt i deres respektive farver.