Girl (8-10) lying in snow, chin in hands, smiling, portrait

’Getting ready for winter’ handler om dyr i naturen, og om hvordan de forbereder sig på vinteren. Eleverne lytte-/læser og identificerer det dyrefoto, hver enkelt tekst omhandler. Teksterne anvender eleverne efterfølgende som mønstertekster, når de selv skal præsentere et dyr efter eget valg. I dette kapitel er det fortsat simpel nutid, der arbejdes med. I Workbook er der desuden fokus på forskellen i udtalen af /s/ og /z/.