AEGY1X YOUNG TEENAGE GIRL ON A SKATEBOARD DOING AN AERIAL LEAP

I ”After school” lærer eleverne at snakke om deres fritid, fx hvilke fritidsaktiviteter de går til de forskellige dage i ugen, og også om, hvad de ellers foretager sig. De øver sig i at stille spørgsmål til hinanden og svare med Yes, I do./No, I don’t. Eleverne præsenterer en rap, som de har indøvet med egne fritidsaktiviteter.