what_are_they_saying_802x480

I dette kapitel lærer eleverne forskellige høflighedsfraser, som det på engelsk er naturligt at bruge, når man henvender sig til andre og fx spørger om noget, eller skal købe noget, sige tak o.lign. Fraser såsom Excuse me, can I …? A …, Please. Thanks., No, thanks.

Eleverne dramatiserer fraserne i situationer, hvor fraserne indgår i naturlige sammenhæng. Desuden designer eleverne et skateboard og beskriver det for deres Mix-Pair-Share-partnere, som kommenterer det høfligt.