what_are_they_doing_802x480

I dette kapitel lærer eleverne ordforrådet til at tale om forskellige lege- og sportsaktiviteter i en park. Det introduceres, dels i billedfrisen: tingene i parken, dels i teksten: aktiviteterne der er i gang her og nu. Fokus er udvidet tid, dog med særlig opmærksomhed rettet imod korrekt valg af formerne is eller are. Ord og vendinger indøves i små dialoger og lege. Kapitlet afsluttes med et miniprojekt, hvor eleverne i fx den lokale park tager fotos af ting og aktiviteter, som de efterfølgende skriver små tekster til og præsenterer. På websitet er der både store og små picture cards til udprintning og to spil: Click it! og memory, hvor eleverne kan træne kapitlets ordforråd.