hello_802x480

I det første kapitel lærer eleverne at fortælle om sig selv, at forstå, stille og besvare spørgsmål om navn, alder og bopæl. Ordforrådet introduceres i en lyttetekst, hvor bogens to hovedpersoner præsenterer sig selv, og trænes i små dialoger og lege. Derudover introduceres nye ord som fx boy, girl, brother, sister og vendingen This is … I kapitlet recirkuleres desuden tallene 1-20 fx i forskellige lytteopgaver. De tilhørende sange og sangvideoer sørger for masser af bevægelse.