at_the_pet_shop_802x480

I dette kapitel lærer eleverne de engelske navne for forskellige kæledyr. Eleverne indøver navnene i smådialoger, som kunne foregå i en dyrehandel, i aktiviteten Find someone who … i rim og i ordforrådsopgaver såsom word snakes o.lign. Eleverne lærer desuden af beskrive kæledyrenes udseende, om de er store, små, lange, korte, grønne etc. På websitet er der både store og små picture cards til udprintning og to spil: Click it! og memory, hvor eleverne kan træne kapitlets ordforråd.