animals_802x480

I dette kapitel lærer eleverne de engelske navne for forskellige dyr. De synger sangen Daddy’s taking us to the zoo tomorrow og snakker om illustrationen i elevbogen. De introduceres desuden for udtrykkene Is it big/small/long/tall? Yes, it is./No, it isn’t. Kapitlets ordforråd trænes i små dialoger, lyttetekster, forskellige lege og spil. Kapitlet afsluttes med et miniprojekt, My favourite animal, som opsummerer det meste af det indlærte i de tidligere kapitler. På websitet er der både store og små picture cards til udprintning og 2 spil: Click it! og memory, hvor eleverne kan træne kapitlets ordforråd.