A Piece of Cake, årsplan 9. klasse

Her får du en årsplan og læringsmål for A Piece of Cake 9. Læringmålene er udledt af Fælles mål for engelsk 2014, men er konkrete og indgår i større, meningsfulde undervisningsforløb.

Klik på plusserne herunder, og læs om de enkelte kapitlers indhold og omfang. Se hvilke Fælles mål, der er fokus på i FM-skemaet, og se omsatte læringsmål og forslag til tegn på tegn på læring i skemaet med de tre kolonner.

Årsplanen giver forslag til, hvilke uger i løbet af skoleåret man kan planlægge at undervise efter de forskellige kapitler. Forslagene skal primært ses som en anbefaling i forhold til progression mellem kapitlerne samt varighed af det enkelte kapitel. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger: uge 42 – efterårsferie, uge 51-52 – juleferie, uge 7 – vinterferie, uge 14 – påskeferie, uge 26-32 – sommerferie.

Suppler evt. engelskundervisningen med Alineas fagportal til engelsk – Gekko-engelsk, som byder på undervisningsforløb, tekstbibliotek, kulturbesøg, grammatiktræning, mv. Læs mere om fagportalen eller gå direkte til Gekko-engelsk.

Kapitel 1: Next Stop NYC

Lektioner

15

Fx uge

33-37

Et stort udvalg af lytte- og læsetekster, fotos, interviews, sange og poesi giver eleverne muligheden for at udvide deres forestillinger om en spændende by, imens de udvikler deres viden om og praktiske brug af det engelske sprog. Der er både oplæg til mange valg af delemner og opgavetyper samt forslag til projekter, eleverne kan gå videre med, med henblik på den mundtlige prøve.

Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 2: Events That Shook the World

Lektioner

12

Fx uge

38-41


Krig, naturkatastrofer og andre tragedier optager alle mennesker. Vi vil gerne vide, hvad der er sket, hvorfor det skete, og om det kan ske igen. Teksterne i dette kapitel handler om nogle velkendte begivenheder gennem historien og forsyner dem med et menneskeligt ansigt, der gør dem lettere at relatere til. Gennem tekster og opgaver kommer eleverne til at bruge engelsk til at reflektere over både begivenhederne og sproget.

Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 3: A Look at Ireland

Lektioner

24

Fx uge

43-50


Ireland is a lot more than ”The Troubles”. Teksterne i dette kapitel fokuserer delvis på en af landets store, men kontroversielle, digtere og delvis på forskellige kulturrelaterede seværdigheder, som eleverne kan undersøge mere om.

Konflikten er ikke overset. Den berøres i et par tekster i antologien, samt i forbindelse med ’reading’ og ’listening comprehension’-opgaverne.

Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 4: Love is in the Air

Lektioner

18

Fx uge

1-6


I 9.-klasse har alle vistnok gjort sig erfaringer med at være forelsket. Dette kapitel præsenterer forelskelse set fra forskellige vinkler med afsæt i forskellige dele af britiske/amerikanske kulturer gennem et udvalg af autentiske tekster i forskellige genrer. Der er masser at opleve, tænke over, snakke om, skrive om og arbejde videre med.

Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 5: What’s Up Down Under

Lektioner

18

Fx uge

8-13


Australien præsenteres gennem et udvalg af tekster skrevet af elever, der har engelsk som modersmål. Her opfordres de danske elever til at tage stilling til teksterne mht. indhold, kohærens og kohæsion og drage lære af det.

Reading Comprehension-opgaven orienterer lidt om the ”Dreamtime”, og Listening Comprehension er en diskussion om kulturel identitet hos de indfødte, der som så mange andre steder nu er en minoritet i deres eget land.

Oplevelser i Australiens barske natur kommer i fokus i tre tekster i antologien.

Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 6: Teen Issues

Lektioner

18

Fx uge

15-20


Til trods for at de selv er teenagere, ved eleverne ikke nødvendigvis ret meget om, hvordan andre i deres aldersgruppe kan have det – de vilkår de lever under, deres udfordringer, deres drømme…

Udover at diskutere teksterne og arbejde med ord og vendinger, tilskyndes eleverne til at reflektere over egne erfaringer og sammenligne dem med de forhold, der afdækkes i teksterne.

Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 7: Aspects of South Africa

Lektioner

15

Fx uge

21-25


Sydafrika er et land i udvikling, et land med en spændende og broget historie, man kan både mene noget om og lære noget af. I Aspects of South Africa undersøger eleverne, hvad det er, de egentlig ved om SA, får mere at vide om landet og reflekterer over forholdene.

Det foreslås, at man benytter lejligheden til at vise eleverne en af de udmærkede film, der findes (se forslag i Teacher’s Guide) om forkellige aspekter af SA. Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.