A Piece of Cake, årsplan 8. klasse

Her får du en årsplan og læringsmål for A Piece of Cake 8. Læringmålene er udledt af Fælles mål for engelsk 2014, men er konkrete og indgår i større, meningsfulde undervisningsforløb.

Klik på plusserne herunder, og læs om de enkelte kapitlers indhold og omfang. Se hvilke Fælles mål, der er fokus på i FM-skemaet, og se omsatte læringsmål og forslag til tegn på tegn på læring i skemaet med de tre kolonner.

Årsplanen giver forslag til, hvilke uger i løbet af skoleåret man kan planlægge at undervise efter de forskellige kapitler. Forslagene skal primært ses som en anbefaling i forhold til progression mellem kapitlerne samt varighed af det enkelte kapitel. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger: uge 42 – efterårsferie, uge 51-52 – juleferie, uge 7 – vinterferie, uge 14 – påskeferie, uge 26-32 – sommerferie.

Suppler evt. engelskundervisningen med Alineas fagportal til engelsk – Gekko-engelsk, som byder på undervisningsforløb, tekstbibliotek, kulturbesøg, grammatiktræning, mv. Læs mere om fagportalen eller gå direkte til Gekko-engelsk.

Kapitel 1: Food, Glorious Food!

Lektioner

18

Fx uge

33-38

Mad og kultur hører uløseligt sammen. Gennem et udvalg af genrer møder eleverne i Food, Glorious Food tekster, der anskuer emnet fra forskellige vinkler. Viften af aktivitetsforslag i Learner’s Guide giver mulighed for stof til eftertanke.

Der er også tydeligt fokus på ord og vendinger. Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 2: Is there Anybody Out There?

Lektioner

15

Fx uge

39-44

Det ydre rum er endnu mere i fokus hos danskerne, siden astronaut Andreas Mogensen deltog i sin rumrejse til rumstation ISS i september 2015. Rummet fascinerer både i forskning og i fantasien. Man kan endda diskutere, hvad er hvad. Begge dele er i hvert fald med i Is Anybody Out There?

Arbejdet giver rige muligheder for at udvide såvel sin viden om emnet som sit ordforråd, imens man bruger sproget både skriftligt og mundtligt. Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 3: Nothing Succeeds Like Success

Lektioner

18

Fx uge

45-50

Succes er mange ting og har mange årsager. Det kan også have uventede konsekvenser for den, der har opnået det. I Nothing Succeeds Like Success kan eleverne læse om forskellige personer, der har haft succes og reflektere over forholdene.

I flere tilfælde er der bl.a. oplæg til at skrive et brev eller fanmail.  Man kunne også lade eleverne skrive til kendte personer/idoler efter eget valg – helst nulevende, så brevet kan sendes, og de kan håbe på at få svar. Her vil man kunne instruerere i, hvordan adressen skal skrives, når det er til et andet land.

En leg som Who Am I? fra Learner’s Guide 7 (TOOLS, Games) vil også være oplagt. Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 4: Georgia On My Mind

Lektioner

18

Fx uge

1-6

Staten Georgia i U.S.A. har meget at byde på både historisk og nutidigt – på godt og ondt. Eleverne kan ikke forventes at være bevidste om den forhåndsviden, de har om emnet, så der gives en kort orientering for at pirke til den (fx vedr. landets oprindelige befolkning, slaveri, Ku Klux Klan, Martin Luther King, Jr., CNN, Coca Cola).

PICK AND CHOOSE-teksterne giver eleverne mulighed for at bygge videre på deres viden og ’before you read’-opgaverne hjælper dem på vej. De får arbejdet inden for alle tre kompetenceområder lige meget, hvilken tekst de vælger.

Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 5: The Environment – Ignore It and It Will Go Away

Lektioner

18

Fx uge

8-13

Miljøet er alles ansvar. Learner’s Guide lægger ud med at bede eleverne om at danne grupper, der undersøger forskellige udfordringer til miljøet samt mulige løsninger. Derefter er opgaven at fremlægge deres resultater på en måde, der ikke kun informerer, men engagerer de andre.

Efterfølgende er der et udvalg af tekster, der bygger videre på disse delemner, som eleverne kan arbejde videre med.

Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 6: Music – Our Universal Language

Lektioner

15

Fx uge

15-19

I vore dage har eleverne meget nem adgang til musik. Det er en del af deres hverdag. Artiklerne og teksterne i dette kapitel må ses som musikhistoriske. Der er sangtekster, artikler om genrer og kendte musikere, artikler om Woodstock (USA) og the Proms (GB), et stykke fiktion og et digt – med tilhørende opgaveforslag, selvfølgelig.

Derudover vil det være oplagt at lade eleverne arbejde med og præsentere de artister og den musik, de selv lytter til. Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 7: Global Connections

Lektioner

18

Fx uge

20-25

Global Connections er altafgørende i vores tidsalder, og her har engelsktimerne en vigtig rolle at spille.  Dette kapitel breder sig vidt omkring mht. fortolkning af emnet. Men målet er det samme: mellemfolkelig forståelse – nær og fjern. Eleverne bliver informerede, imponerede, inciterede, indignerede, inspirerede – samtidigt med at de udvikler deres engelsk i forbindelse med et vigtigt emne.

Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.