A Piece of Cake, årsplan 7. klasse

Her får du en årsplan og læringsmål for A Piece of Cake 7. Læringmålene er udledt af Fælles mål for engelsk 2014, men er konkrete og indgår i større, meningsfulde undervisningsforløb.

Klik på plusserne herunder, og læs om de enkelte kapitlers indhold og omfang. Se hvilke Fælles mål, der er fokus på i FM-skemaet, og se omsatte læringsmål og forslag til tegn på tegn på læring i skemaet med de tre kolonner.

Årsplanen giver forslag til, hvilke uger i løbet af skoleåret man kan planlægge at undervise efter de forskellige kapitler. Forslagene skal primært ses som en anbefaling i forhold til progression mellem kapitlerne samt varighed af det enkelte kapitel. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger: uge 42 – efterårsferie, uge 51-52 – juleferie, uge 7 – vinterferie, uge 14 – påskeferie, uge 26-32 – sommerferie.

Suppler evt. engelskundervisningen med Alineas fagportal til engelsk – Gekko-engelsk, som byder på undervisningsforløb, tekstbibliotek, kulturbesøg, grammatiktræning, mv. Læs mere om fagportalen eller gå direkte til Gekko-engelsk.

Kapitel 1: Absolutely British!

Lektioner

15

Fx uge

33-37

Absolutely British! får eleverne i gang igen efter ferien. Der er fokus på at undersøge sider af britisk kultur, som de nok har hørt om, men ikke kender så meget til. De går på opdagelse på nettet og deler deres fund. Fokus er på det talte sprog, men det udelukker ikke muligheden for at arbejde med typiske engelske ord og vendinger, stavning, udtale og  homofoner. Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 2: Witches, the Occult and Other Scary Stuff

Lektioner

12

Fx uge

38-41

Intet fascinerer så meget som magi og uhygge. Harry Potter og Twilight-folkene har ikke levet forgæves. I Witches, the Occult and Other Scary Stuff undersøger eleverne dette tema med en del fokus på ordforråd og det skriftlige. Opmærksomheden ledes også hen på genre. Der foreslås skriftlige produkter i forskellige genrer som afslutning på PICK AND CHOOSE arbejdet, så eleverne selv kan eksperimentere med tekstskrivning. Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 3: The First Americans

Lektioner

 24

Fx uge

43-50

The First Americans er tænkt som et projekttema. Fællesteksten, Jaybird Explains, giver et indblik i Amerikas kolonisering fra en indfødts sysnvinkel – en alvorlig og svær tekst, der bruges til ’guided reading’ for hele klassen.

Med den som baggrund vælger eleverne i grupper et emne at fordybe sig i. Learner’s Guide igangsætter deres arbejde og vejleder dem gennem processen via TOOLS-opslaget Projects.

Den foreslåede afslutning er præsentation af gruppernes resultater for hele klassen via rotation jf. Carousel Feedback (sidste side i Learner’s Guide).

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 4: Out and About

Lektioner

 18

Fx uge

1-6

Selvom der selvfølgelig også er oplæg til skriftligt arbejde, grammar discovery, læsning og sproglig opmærksomhed er fokus i Out and About på det mundtlige. Eleverne skal vælge sig ind på et PICK AND CHOOSE delemne, helst i grupper, bruge oplægget og forhåbentlig blive inspireret til at diskutere en hel del, imens de afprøver de valgte sportsaktiviteter. Til sidst lægges der op til ’show and tell’, gerne med aktiv deltagelse af tilskuerne, for hele klassen. Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 5: Hawaii – The Aloha State

Lektioner

15

Fx uge

8-12

Hawaii har alle hørt om, men få ved ret meget om ø-staten. Hawaii ses fra mange vinkler i dette kapitel – geografisk, historisk, kulturelt og mytologisk. Fokus er om kultur og samfund, hvor eleverne tilegner sig viden gennem læse- og lyttetekster. De samler nøgleord og forfatter en tekst til klassens mindmap.

Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 6: Spotlight on School

Lektioner

 15

Fx uge

13-18

Teksterne i Spotlight on School bygger videre på det eleverne allerede ved om skole – britiske, amerikanske og danske – og giver rig mulighed for at sammenligne fag, undervisning og andre aktiviteter samt reflektere over egne oplevelser i skolesammenhæng. Der er oplæg til at diskutere, skrive og sammenligne kulturer.  Grammar worksheets, sprogiagttagelsesoplæg og games kan inkorporeres i forløbet efter behov.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 7: Canada from Sea to Sea

Lektioner

21

Fx uge

19-25

Canada er tænkt som et projekttema. Fællesteksten, The Spell of the Yukon, giver et indblik i et aspekt af Canadas fortid – det hårde liv for en guldgraver i ’The Klondike’ i 1897-8. Teksten er en klassiker, og da den både handler om noget, eleverne ikke har mange forudsætninger for at sætte sig ind i og er i form af et digt, er det vigtigt at bruge tid på at hjælpe dem på vej. For mange vil det være en støtte at høre den læst op (link på websiden). De behøver jo ikke nødvendigvis at forstå hvert ord, men snarere budskabet og stemningen – relateret til Canada.

Efter introduktionen, som du kan vægte i overensstemmelse med din vurdering af dine mål for klassen, er det meningen, at eleverne i grupper skal vælge et emne at gå i dybden med. PICK AND CHOOSE sektionen består af et udvalg af forskellige tekster til at komme i gang med, men eleverne kan også have nogle ideer selv.

Via TOOLS opslaget Projects vejledes grupperne igennem projektarbejdet.

Den foreslåede afslutning er præsentation af gruppernes resultater for hele klassen via rotation jf. Carousel Feedback (sidste side i Learner’s Guide).

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.