A Piece of Cake, årsplan 4. klasse

Her får du en årsplan og læringsmål for A Piece of Cake 4. Læringmålene er udledt af Fælles mål for engelsk 2014, men er konkrete og indgår i større, meningsfulde undervisningsforløb.

Klik på plusserne herunder, og læs om de enkelte kapitlers indhold og omfang. Se hvilke Fælles mål, der er fokus på i FM-skemaet, og se omsatte læringsmål og forslag til tegn på tegn på læring i skemaet med de tre kolonner.

Årsplanen giver forslag til, hvilke uger i løbet af skoleåret man kan planlægge at undervise efter de forskellige kapitler. Forslagene skal primært ses som en anbefaling i forhold til progression mellem kapitlerne samt varighed af det enkelte kapitel. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger: uge 42 – efterårsferie, uge 51-52 – juleferie, uge 7 – vinterferie, uge 14 – påskeferie, uge 26-32 – sommerferie.

Suppler evt. engelskundervisningen med Alineas fagportal til engelsk – Gekko-engelsk, som byder på undervisningsforløb, tekstbibliotek, kulturbesøg, grammatiktræning, mv. Læs mere om fagportalen eller gå direkte til Gekko-engelsk.

Kapitel 1: Teen Talent

Lektioner

18

Fx uge

33-41

I dette kapitel følger vi to unge, Hannah and Adam, fra deres audition og oplevelser som nye elever på Teen Talent School til deres første performance. Gennem de to unges optagelsesproces og mødet med skolens skema, fag, elever og lærere, får eleverne, dels repeteret, dels lært nyt nødvendigt ordforråd for at kunne fortælle om dem selv, deres daglige rutiner, familie, skole og interesser. Aktiviteterne i kapitlet spænder vidt fra arbejde med læseforståelse og ordforråd, træning i lytning og samtale til at udfolde deres egne talenter inden for sang, dans eller skuespil i en tre- minutters performance.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 2: Strange and Spooky

Lektioner

16

Fx uge

43-50

I dette kapitel er der fokus på spøgelser og mystiske hændelser. Vi er bl.a. i Scotland og følger Magnus og hans kusine på en guided tur på Glamis Castle – berømt for sine mange spøgerier. Og dem hører vi om her. Og så er der historier om helt almindelige menneskers mystiske oplevelser. Eleverne læser, lytter og samtaler. Og i Workbook arbejder de med tekstforståelse, ordforrådsindlæring, sætningskonstruktion, og forskellige sproglige emner. Kapitlet afsluttes med et projekt, hvor eleverne skriver, indspiller og præsenterer deres egne spøgelseshistorier på grundlag af det ordforråd og de erfaringer, de har samlet, i arbejdet med kapitlet.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 3: PetZoneMagazine

Lektioner

14

Fx uge

1-8

I dette kapitel er der fokus på kæledyr, især på det mest populære kæledyr, hunden, men også på nogle af de eksotiske kæledyr, som især berømtheder profilerer sig med. Konteksten er et kæledyrsmagasin, hvor eleverne præsenteres for forskellige tekstgenrer, fx artikler, historier og læserbreve. På forskellige måder arbejder eleverne med disse tekster, ligesom de bliver bedt om at tage stilling til forskellige argumenter for og imod at holde vilde dyr som kæledyr. Sprogligt arbejder eleverne i dette kapitel særligt med tillægsord og tillægsordenes bøjning. Det afsluttende projekt er en ”Amazing Facts” poster, hvor eleverne diskuterer og skriver fantastiske facts om et dyr efter eget valg, dels ud fra egen viden, dels ved søgning på nettet.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 4: Love food, hate waste!

Lektioner

14

Fx uge

9-16

I dette kapitel forholder eleverne sig til et vigtigt, globalt emne – madspild.

I den sammenhæng får eleverne repeteret et for dem allerede kendt ordforråd, fx når de taler om den mad, de kan/ikke kan lide og bestiller mad på en café, men de lærer også en masse nye ord og udtryk, når fx samtalen udbygges med, hvor meget mad de smider ud, og hvordan de kan undgå det. Eleverne læser om Junk Food Cafe og Wefood og lærer om velgørenhedsinstitutionen Mary’s Meals, som sørger for mad til skolebørn i lande, hvor maden er knap. Kapitlet afsluttes med et ”bytteprojekt’, hvor eleverne holder genbrugsmarked. Udover, at de lærer at tale om de varer, de forhandler om, bliver eleverne opmærksomme på værdien af genbrug.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 5: Adventure Camp

Lektioner

18

Fx uge

17-25

Sommerferien nærmer sig, og titusindvis amerikanske og canadiske skoleelever forbereder sig på en eller flere ugers ophold på en summer camp à la den, vi i dette kapitel retter fokus imod. Vi tager vores elever med som deltagere og lader dem med udgangspunkt i bogens tekster læse om og tage stilling til, fx hvad man må og skal medbringe, hvordan man føler det, når man tager på summer camp for første gang, og hvilke aktiviteter man kan vælge at deltage i. Eleverne læser, lytter og samtaler, skriver tekster, bl.a. en dagbogside om deres første dag på en summer camp. På det sproglige område arbejder eleverne bl.a. med de to bøjningsformer, nutid og datid, af nogle af kapitlets udsagnsord. Kapitlet afsluttes med et projekt, hvor eleverne designer og præsenterer deres ”Ideal summer camp”.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.