A Piece of Cake, årsplan 3. klasse

Her får du en årsplan og læringsmål for A Piece of Cake 3. Læringmålene er udledt af Fælles mål for engelsk 2014, men er konkrete og indgår i større, meningsfulde undervisningsforløb.

Klik på plusserne herunder, og læs om de enkelte kapitlers indhold og omfang. Se hvilke Fælles mål, der er fokus på i FM-skemaet, og se omsatte læringsmål og forslag til tegn på tegn på læring i skemaet med de tre kolonner.

Årsplanen giver forslag til, hvilke uger i løbet af skoleåret man kan planlægge at undervise efter de forskellige kapitler. Forslagene skal primært ses som en anbefaling i forhold til progression mellem kapitlerne samt varighed af det enkelte kapitel. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger: uge 42 – efterårsferie, uge 51-52 – juleferie, uge 7 – vinterferie, uge 14 – påskeferie, uge 26-32 – sommerferie.

Suppler evt. engelskundervisningen med Alineas fagportal til engelsk – Gekko-engelsk, som byder på undervisningsforløb, tekstbibliotek, kulturbesøg, grammatiktræning, mv. Læs mere om fagportalen eller gå direkte til Gekko-engelsk.

Kapitel 1: How was your summer holiday?

Lektioner

4

Fx uge

33-34

I ”How was your summer holiday?” lærer eleverne at fortælle om deres egen sommerferie og spørge kammeraterne om deres.  De øver sig på spørgsmål med How, Where og What og lærer at udtrykke sig om forskellige rejsemål og måder at rejse og bo på. Eleverne indgår i dialoger baseret på kapitlets indhold og egne erfaringer, leger med ord og præsenterer deres ideer både mundtligt og skriftligt.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 2: What's new?

Lektioner

4

Fx uge

35-36

I ”What’s new?” stiller og besvarer eleverne personlige spørgsmål, fx hvor de kommer fra, hvor de bor, og hvor mange søskende de har. Der er fokus på det nye skoleår og andet nyt i den sammenhæng. Eleverne introduceres for elementer i britisk skolekultur, fx skoleuniformer, og at lærerne tiltales med Miss, Mrs eller Mr og efternavn.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 3: After school

Lektioner

4

Fx uge

37-38

I ”After school” lærer eleverne at snakke om deres fritid, fx hvilke fritidsaktiviteter de går til de forskellige dage i ugen, og også om, hvad de ellers foretager sig. De øver sig i at stille spørgsmål til hinanden og svare med Yes, I do./No, I don’t. Eleverne præsenterer en rap, som de har indøvet med egne fritidsaktiviteter.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 4: Poppy's day

Lektioner

4

Fx uge

39-40

I ’Poppy’s Day’ lærer eleverne at udtrykke sig om hverdagsrutiner. De træner brugen af udsagnsord i simpel nutidsform og får større sikkerhed i brugen af endelsen –s  i 3. person ental. Adverbierne ’before’ og ’after’ hjælper eleverne med at strukturere deres fortællinger om egne hverdagsrutiner.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 5: What makes a good friend?

Lektioner

4

Fx uge

41-43

I dette opslag reflekterer eleverne over, hvad det for dem vil sige at være en god ven, og de lærer at udtrykke det på engelsk. De sammenligner deres meninger og tilføjer med lærerens hjælp flere egenskaber, hvis de synes, det er nødvendigt. Arbejdet med simpel nutid fortsætter i dette kapitel. Der arbejdes desuden med udtale, tryk og intonation, i sætningerne om, hvad en god ven er. En sang om venskab konsoliderer arbejdet.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 6: My friends

Lektioner

4

Fx uge

44-45

I ‘My friends’ arbejder eleverne med ordforrådsområder, de tidligere har mødt: personbeskrivelser og fritidsinteresser. De lytter, beskriver og tegner i arbejdet med ordforråd og sætningsstrukturer. Friends-temaet afsluttes med en ’Friends poster’ hvor også ord og fraser om venskab fra det foregående opslag inddrages. Posteren fremlægger eleverne mundtligt.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 7: Getting ready for winter

Lektioner

4

Fx uge

46-47

’Getting ready for winter’ handler om dyr i naturen, og om hvordan de forbereder sig på vinteren. Eleverne lytter-/læser og identificerer det dyrefoto, hver enkelt tekst omhandler. Teksterne anvender eleverne efterfølgende som mønstertekster, når de selv skal præsentere et dyr efter eget valg. I dette kapitel er det fortsat simpel nutid, der arbejdes med. I Workbook er der desuden fokus på forskellen i udtalen af /s/ og /z/.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 8: Zoe goes to zzzzleep

Lektioner

2

Fx uge

48

Tegneseriehistorien ’Zoe goes to zzzzleep’ har to fokuspunkter. Det ene er adjektiver og antonymer. Det andet er, at eleverne læser en tegneseriehistorie på engelsk og forstår den med støtte i tegningerne. Ideen med historien er, at eleverne skal synes, at det er sjovt at følge Zoe i sin søgen efter et sted at gå i hi. Der er tilknyttet forskellige ordlege, i Workbook og Teacher’s Guide, som sørger for, at eleverne ikke kun læser og lytter til ordene, men også får sagt dem.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 9: Thanksgiving

Lektioner

4

Fx uge

49-50

Gennem Emma, der skyper til sin fætter Logan i USA, får eleverne kendskab til, hvordan en typisk amerikansk familie fejrer Thanksgiving. Vi hører om, hvilke familiemedlemmer, der samles, hvad den traditionsrige middag består af, og hvad familien underholder sig med. Eleverne øver sig i at fremføre dialogen med særligt fokus på udtale, leger nogle Thanksgiving-lege og lytter til og synger med på Albuquerque Turkey. I Workbook er der desuden fokus på forskellen i udtalen af /t/ og /θ/.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 10: Why Thanksgiving?

Lektioner

4

Fx uge

1-2

I Why Thanksgiving? får eleverne i tegneserieform historien bag Thanksgiving. Den fortæller om de første pilgrimme fra England, som i 1620 går i land på den amerikanske østkyst, om hvordan de overraskes af den ekstremt kolde vinter og kun ved hjælp af den indfødte befolkning overlever. Året efter viser høsten sig at være rigtig god og for at fejre det, afholder de en kæmpe fest. Udover at lytte til, læse og forstå historien med støtte i tegningerne, arbejder eleverne med at dramatisere den. I opgaverne i Workbook arbejder eleverne, dels med en tekstforståelsesopgave, dels med at vælge og indsætte de rigtige udsagnsord.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 11: Christmas time

Lektioner

2

Fx uge

3

I Christmas Time præsenteres eleverne for det engelske alfabet, synger alfabetsangen og træner de engelske bogstaver i legen My Christmas letter is …

Opslagene ’Christmas time’ og ’Getting ready for Christmas’ danner tilsammen et lille juletema. Her er opskrifter på en juleuro og en julekage, her er et brætspil og en julesang. I brætspillet konsolideres ord og vendinger, som eleverne har arbejdet med i bogen indtil nu.

Det kulturelle indslag er den engelske julesang og julekagen, som er et ’shortbread’, en slags smørcookie/fynskbrød, som man ofte spiser til jul i Skotland.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 12: Our English year

Lektioner

4

Fx uge

4-5

”Our English year” handler om årets måneder og årstider, men rummer også navnene på nogle almindelige engelske fest- og helligdage. Der er fokus på lighederne med dansk, men også forskellen, at ugedage, måneder, fest- og helligdage altid skrives med stort begyndelsesbogstav. Eleverne synger the Months Song, og med udgangspunkt i dem selv deler de med hinanden, hvilke måneder og årstider, festdage og højtider de synes særlig godt om og hvorfor. De opfordres til at udforme en klassekalender, hvor også andre relevante højtider, som passer til de kulturer, som er repræsenteret i klassen, kan skrives ind ligesom elevernes fødselsdage.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 13: January is wet and cold

Lektioner

2

Fx uge

6

I dette opslag arbejder eleverne med læseforståelse i et illustreret digt. Eleverne matcher billeder og tekst, laver ”jigsaw reading” og går på jagt efter bestemte ord i digtet. Efterfølgende arbejder eleverne med rimpar, som de bruger til at skrive egne rimsætninger.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 14: Firework and festivals

Lektioner

4

Fx uge

8-9

I ’Fireworks and festivals’ lærer eleverne at tale om og beskrive forskellige fyrværkerier: hvordan de ser ud, form og farve, og hvordan de lyder. Det beskrivende ordforråd, som præsenteres i form af billeder, tekst og lyd, bruger eleverne efterfølgende i forskellige aktiviteter både mundtligt, fx i Mix-Pair-Share, når de begrunder deres valg af fyrværkeri, og skriftligt, når de skal beskrive et foto, de selv har taget, af noget der kan beskrives ved brug af ord og udtryk fra kapitlet.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 15: Fireworks facts and feelings

Lektioner

4

Fx uge

10-11

I dette kapitel lærer eleverne at udtrykke, hvad de føler, når de ser og oplever fyrværkeri eller andre ting, der fremkalder særlige følelser. Opgaverne i kapitlet har overordnet fokus på adjektiver for følelser, som eleverne anvender i forskellige aktiviteter, fx i Mix-Pair-Share og i Find someone who. Det bliver desuden taget op, at spørgsmålet DO eller DOES retter sig efter substantivets form: ental eller flertal. Fireworks-temaet rundes af med, at eleverne præsenterer et fyrværkeri med udgangspunkt i et billede, de selv finder på nettet eller i familiealbummet.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 16: Winter holidays

Lektioner

4

Fx uge

12-13

Winter holidays handler om vinteraktiviteter – både de inden- og udendørs. Når eleverne lytter til og læser om Sophie fra Canada og Simon fra Scotland, og hvad de vil foretage sig i deres vinterferie, introduceres eleverne samtidig for fremtidsformen ”going to”. Denne bruger de efterfølgende, når de samtaler om, hvad de selv vil foretage sig, når det er koldt og solrigt eller vådt og blæsende. I Workbook arbejder eleverne fx med at finde ord med s i læseteksten inden for bestemte kategorier og med at skrive en e-mail til deres venner om, ”What they are going to do in the weekend”.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 17: Wintertime

Lektioner

2

Fx uge

15

Dette opslag præsenterer eleverne for en samling engelske, amerikanske og canadiske digte og rim – nogle traditionelle, andre mere moderne. Fælles for dem er, at de handler om vinter. Digtet af Ogden Nash indeholder ganske vist sprog, der vil være vanskeligt for klassetrinnet, men vi har valgt at tage det med på grund af dets litterære kvaliteter.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 18: Spring is here! / What can they do?

Lektioner

4

Fx uge

16-17

”Spring is here! handler om de samme dyr, som i ”Getting ready for winter” forberedte sig på vinteren. Nu er det forår, og vi møder dem igen. Eleverne husker, eller får her opfrisket, de engelske dyrenavne, og klassesamtalen er om dyrenes vintervaner. Eleverne lytter til og gætter, hvilke dyr der siger hvad.

I ”What can they do”, som på en humoristisk måde beskriver, hvad dyr kan og ikke kan, producerer eleverne efter sjove mønstertekster små tekster om sig selv, gåder om dyr, rap o.a., som de på forskellige måder deler med klassen.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 19: The Leprechaun’s Treasure

Lektioner

2

Fx uge

18

I denne tegneseriehistorie introduceres eleverne for den såkaldte leprechaun, en lille nisse eller alf fra den irske mytologi. Ofte en lille, gammel mand med skæg, klædt i grønt og med høj grøn hat. Der går mange historier om, hvordan han har drillet mennesker, især dem der har forsøgt at få fingre i nissernes formuer. Og ”The Leprechaun’s Treasure” er en af disse historier. Historien er oplevelseslæsning med mulighed for dramatisering. Sprogligt er der fokus på bl.a. udvidet nutid og udtrykket ”Why don’t you …?”

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 20: Have a colourful day!

Lektioner

4

Fx uge

19-20

Efter historien om leprechauns som er symboler på Irland, ikke mindst i forbindelse med St Patrick’s Day, hvor grøn er den dominerende farve, er det nærliggende at arbejde med et projekt, hvor elevernes selvvalgte farver er omdrejningspunktet. Projektet går ud på, at eleverne i grupper producerer og præsenterer en plakat med billeder af ting, med rim o.a., som alt sammen relaterer til deres valgte farve. Præsentationerne bør være festlige, så eleverne opfordres til også at være klædt i deres respektive farver.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 21: Me and my mobile

Lektioner

3

Fx uge

21-22

I dette kapitel lærer eleverne at kunne fortælle, hvad de bruger deres mobiltelefoner til. Fokus er derfor rettet imod det ordforråd, der knytter sig til de mange mobilikoner, som eleverne dagligt gør brug af. Det indlærte ordforråd træner de, dels i interviewform, dels i CL-strukturen Mix-Pair-Share. Eleverne opfordres desuden til at vise og fortælle om de apps, de anvender. I Workbook får eleverne lejlighed til at bruge løs af kapitlets ordforråd, når de i en skabelontekst skal skrive om en persons fiktive brug af sin mobiltelefon i løbet af en dag.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 22: Snap! Take a selfie

Lektioner

3

Fx uge

22-23

I dette kapitel handler det om selfies. Eleverne lytter til små dialoger om, hvor de er taget, og hvad de forestiller. Derefter er det elevernes tur. Med udgangspunkt i deres egne selfies udvides dialogerne med også at rumme, hvornår de er taget. Fokus er rettet imod præpositionerne in, at og on. Både mundtligt og skriftligt beskriver eleverne deres selfies. Opgaven ”worst selfies” vil eleverne elske. Men den er ikke kun for sjov. Her får eleverne øvet sig i at sætte ord på, hvad de synes om egne selfies. Desuden at give udtryk for deres (positive) meninger om andres selfies.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 23: Summer is …

Lektioner

4

Fx uge

24-25

Hvad associerer eleverne med ordet sommer? Det handler dette kapitel om. Oplægget til klassesamtalen er et digt fyldt med sommerord, som eleverne reciterer på forskellige måder, sammen og i grupper. Eleverne lytter til forskellige unge menneskers bud på, hvad sommer er for dem, og i en CL-struktur deler eleverne deres egne forestillinger om sommer og sommeraktiviteter. I Workbook samler eleverne sommerord, som de anvender i selvproducerede sætninger. Desuden øver de udtalen af de to ustemte lyde /∫/ og /t∫./

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.