A Piece of Cake, årsplan 2. klasse

Her får du en årsplan og læringsmål for A Piece of Cake 2. Læringmålene er udledt af Fælles mål for engelsk 2014, men er konkrete og indgår i større, meningsfulde undervisningsforløb.

Klik på plusserne herunder, og læs om de enkelte kapitlers indhold og omfang. Se hvilke Fælles mål, der er fokus på i FM-skemaet, og se omsatte læringsmål og forslag til tegn på tegn på læring i skemaet med de tre kolonner.

Årsplanen giver forslag til, hvilke uger i løbet af skoleåret man kan planlægge at undervise efter de forskellige kapitler. Forslagene skal primært ses som en anbefaling i forhold til progression mellem kapitlerne samt varighed af det enkelte kapitel. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger: uge 42 – efterårsferie, uge 51-52 – juleferie, uge 7 – vinterferie, uge 14 – påskeferie, uge 26-32 – sommerferie.

Suppler evt. engelskundervisningen med Alineas fagportal til engelsk – Gekko-engelsk, som byder på undervisningsforløb, tekstbibliotek, kulturbesøg, grammatiktræning, mv. Læs mere om fagportalen eller gå direkte til Gekko-engelsk.

Kapitel 1: Hello!

Lektioner

3

Fx uge

33-35

I det første kapitel lærer eleverne at fortælle om sig selv, at forstå, stille og besvare spørgsmål om navn, alder og bopæl. Ordforrådet introduceres i en lyttetekst, hvor bogens to hovedpersoner præsenterer sig selv, og trænes i små dialoger og lege. Derudover introduceres nye ord som fx boy, girl, brother, sister og vendingen This is … I kapitlet recirkuleres desuden tallene 1-20 fx i forskellige lytteopgaver. De tilhørende sange og sangvideoer sørger for masser af bevægelse.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 2: Family and friends

Lektioner

3

Fx uge

36-38

I dette kapitel lærer eleverne de engelske navne for familiemedlemmer. De lærer desuden at præsentere og beskrive et familiemedlem eller en ven ud fra et billede. I kapitlet recirkuleres ordforrådet for farver og tøj, som naturligt indgår i præsentationen af personen. Ordforrådsarbejdet foregår i kapitlets mange aktiviteter, i sange og lege. På websitet er der både store og små picture cards til udprintning og et Click it!-spil, hvor eleverne kan træne kapitlets ordforråd.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 3: Birthday party

Lektioner

3

Fx uge

39-41

I dette kapitel lærer eleverne de engelske navne for mad og drikke på et morgenbord.

De lærer desuden at forstå og anvende forskellige fraser ved et spisebord, såsom Can you pass me the … Here you are! Kapitlet handler også om fødselsdag og inddrager fødselsdagssang og -rim. Kapitlets ordforråd indøves i sange, lege, Cooperative Learning aktiviteter, etc., som sørger for masser af bevægelse. På websitet er der både store og små picture cards til udprintning og to spil: Click it! og memory, hvor eleverne kan træne kapitlets ordforråd.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 4: Look at our birthday presents

Lektioner

3

Fx uge

43-45

I dette kapitel er der fokus på engelske navne for sportsudstyr: skateboard, helmet, knee pads etc.

Og at kunne udtrykke, hvad man synes om de ting, man har fået i gave, om de er super, trendy, awesome etc. Selvom der er begrænset fokus på grammatik på dette klassetrin, er der her fokus på ental- og flertalsformerne: It is … / They are … Eleverne lytter, gætter, taler, tegner og leger.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 5: Hat, coat, shoes and jeans

Lektioner

4

Fx uge

46-49

I dette kapitel lærer eleverne de engelske navne for forskellige tøjting. De lærer desuden at beskrive og samtale om, hvad de selv og andre har på. Eleverne træner ordforrådet i kapitlets Colour-rap, som de opfører, i små dialoger og i forskellige lege. Eleverne bruger sproget aktivt og får masser af bevægelse. På websitet er der både store og små picture cards til udprintning og to spil: Click it! og memory, hvor eleverne kan træne kapitlets ordforråd.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 6: What are they doing?

Lektioner

5

Fx uge

50-4

I dette kapitel lærer eleverne ordforrådet til at tale om forskellige lege- og sportsaktiviteter i en park. Det introduceres, dels i billedfrisen: tingene i parken, dels i teksten: aktiviteterne der er i gang her og nu. Fokus er udvidet tid, dog med særlig opmærksomhed rettet imod korrekt valg af formerne is eller are. Ord og vendinger indøves i små dialoger og lege. Kapitlet afsluttes med et miniprojekt, hvor eleverne i fx den lokale park tager fotos af ting og aktiviteter, som de efterfølgende skriver små tekster til og præsenterer. På websitet er der både store og små picture cards til udprintning og to spil: Click it! og memory, hvor eleverne kan træne kapitlets ordforråd.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 7: What are they saying?

Lektioner

2

Fx uge

5-6

I dette kapitel lærer eleverne forskellige høflighedsfraser, som det på engelsk er naturligt at bruge, når man henvender sig til andre og fx spørger om noget, eller skal købe noget, sige tak o.lign. Fraser såsom Excuse me, can I …? A …, Please. Thanks., No, thanks.

Eleverne dramatiserer fraserne i situationer, hvor fraserne indgår i naturlige sammenhæng. Desuden designer eleverne et skateboard og beskriver det for deres Mix-Pair-Share-partnere, som kommenterer det høfligt.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 8: Where are we?

Lektioner

6

Fx uge

8-13

I dette kapitel lærer eleverne de engelske navne for husets forskellige rum og møbler. Ordforrådet introduceres for eleverne i en illustreret historie, hvor eleverne rum for rum følger hovedpersonernes færden igennem huset for at slippe ud og væk. Forholdsordene for steder, in, on, under, som er i spil, bliver der sat fokus på. Eleverne dramatiserer ordforrådet i små dialoger, de taler og leger, lytter og forstår. På websitet er der både store og små picture cards til udprintning og memory, hvor eleverne kan træne kapitlets ordforråd.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 9: Say and do

Lektioner

3

Fx uge

15-17

I dette kapitel er der fokus på udtale, rytme og intonation inklusive mimik og gestik, når eleverne arbejder med at recitere bogens rim og digte på forskellige måder. Det er hensigten, at eleverne skal vise deres kunnen i en forestilling, hvor de udover at fremføre kapitlets rim og digte skal opføre colour-rappen fra s. 13 og en eller flere af bogens action songs.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 10: At the pet shop

Lektioner

4

Fx uge

18-21

I dette kapitel lærer eleverne de engelske navne for forskellige kæledyr. Eleverne indøver navnene i smådialoger, som kunne foregå i en dyrehandel, i aktiviteten Find someone who … i rim og i ordforrådsopgaver såsom word snakes o.lign. Eleverne lærer desuden af beskrive kæledyrenes udseende, om de er store, små, lange, korte, grønne etc. På websitet er der både store og små picture cards til udprintning og to spil: Click it! og memory, hvor eleverne kan træne kapitlets ordforråd.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 11: Smok's week

Lektioner

4

Fx uge

22-25

I dette kapitel lærer eleverne ugedagenes engelske navne og at tale om dagligdagsaktiviteter, såsom take a shower, go to school, help to make dinner. Eleverne indøver formen simpel nutid i sætninger, som indgår i en kontekst – ikke for at sammenligne formen med udvidet tid, men snarere med vægt på 3. person entals –s. Eleverne dramatiserer historien Smok’s week og producerer små tekster om deres egen uge i en sætningsskabelon.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.