A Piece of Cake, årsplan 1. klasse

Her får du en årsplan og læringsmål for A Piece of Cake 1. Læringmålene er udledt af Fælles mål for engelsk 2014, men er konkrete og indgår i større, meningsfulde undervisningsforløb.

Klik på plusserne herunder, og læs om de enkelte kapitlers indhold og omfang. Se hvilke Fælles mål, der er fokus på i FM-skemaet, og se omsatte læringsmål og forslag til tegn på tegn på læring i skemaet med de tre kolonner.

Årsplanen giver forslag til, hvilke uger i løbet af skoleåret man kan planlægge at undervise efter de forskellige kapitler. Forslagene skal primært ses som en anbefaling i forhold til progression mellem kapitlerne samt varighed af det enkelte kapitel. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger: uge 42 – efterårsferie, uge 51-52 – juleferie, uge 7 – vinterferie, uge 14 – påskeferie, uge 26-32 – sommerferie.

Suppler evt. engelskundervisningen med Alineas fagportal til engelsk – Gekko-engelsk, som byder på undervisningsforløb, tekstbibliotek, kulturbesøg, grammatiktræning, mv. Læs mere om fagportalen eller gå direkte til Gekko-engelsk.

Kapitel 1: It's English

Lektioner

3

Fx uge

33-35

I det første kapitel It’s English lærer eleverne at hilse og sige farvel på forskellige måder. De introduceres for og synger med på og gør bevægelser til den engelske Hello-sangvideo, leger What can you see? og snakker sammen i klassen om, hvor meget engelsk de rent faktisk kan i forvejen, fordi ordene hedder det samme eller næsten det samme som på dansk. På websitet kan eleverne spille memory med kapitlets ord.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 2: Hello, what's your name?

Lektioner

3

Fx uge

36-38

I dette kapitel bygger eleverne videre på udtrykkene fra det første kapitel og lærer at fortælle, hvad de hedder og at spørge om, hvad andre hedder. De møder udtrykket How are you? og lærer at besvare det med I’m fine, thanks. De tilhørende sange og sangvideoer med action songs sørger for masser af fysisk aktivitet.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 3: Numbers

Lektioner

3

Fx uge

39-41

I Numbers lærer eleverne tallene 1-20, som introduceres i en indholdsmæssig kontekst, hvor udtrykkene How many? og How old are you? indgår. Eleverne træner ordforrådet i små dialoger og i forskellige tal- og tællelege. De lærer desuden den engelske action song Let’s count to twenty. På websitet er der både store og små picture cards til udprintning og et memoryspil, hvor eleverne kan træne kapitlets ordforråd.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 4: Colours

Lektioner

4

Fx uge

43-46

I dette kapitel lærer eleverne de engelske navne for farverne og at anvende udtrykkene What colour is it? og What’s your favourite colour? Eleverne træner kapitlets ordforråd i små dialoger, lytteopgaver og forskellige aktiviteter som bl.a. Quiz-Quiz-Trade og colour bingo. De lærer desuden den engelske action song: colour, colour everywhere. Kapitlet rummer mange lege- og bevægelsesaktiviteter. På websitet er der både store og små picture cards til udprintning og et memoryspil, hvor eleverne kan træne kapitlets ordforråd.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 5: Clothes

Lektioner

4

Fx uge

47-50

I dette kapitel lærer eleverne de engelske navne for tøj og desuden at fortælle om, hvad de har på af tøj og spørge om, hvad andre har på. Ordforrådet fra de tidligere kapitler recirkuleres, bl.a. farvernes navne. Eleverne synger og bevæger sig, leger, lytter og snakker.

I kapitlet evaluerer to aktiviteter endvidere elevernes læring af det ordforråd, de har arbejdet med i de tidligere kapitler: tal, farver og tøj. På websitet er der både store og små picture cards til udprintning og 2 spil: Click it! og memory, hvor eleverne kan træne kapitlets ordforråd.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 6: My body

Lektioner

4

Fx uge

1-4

I dette kapitel bygger eleverne videre på det ordforråd, de har lært i de tidligere kapitler. Eleverne introduceres desuden for de engelske navne for kroppens dele og lærer den engelske action song Head, shoulders, knees and toes. Kapitlets ordforråd indøves i små dialoger, lytteaktiviteter og lege. På websitet er der både store og små picture cards til udprintning og spil, hvor eleverne kan træne kapitlets ordforråd.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 7: What can you do?

Lektioner

4

Fx uge

5-9

I dette kapitel lærer eleverne forskellige action words. De lærer at fortælle om, hvad nogen gør og indøver udtrykkene What can you do? Can you …? Yes, I can./No I can’t. De arbejder med ordforrådet i små dialoger, forskellige lege- og lytteaktiviteter og i action sangene Walking, walking og Click your fingers. Ordforrådet fra kapitlet My body recirkuleres.

På websitet er der både store og små picture cards til udprintning og træning af kapitlets ordforråd.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 8: The weather

Lektioner

4

Fx uge

10-13

I dette kapitel introduceres ordforrådet i sangen What’s the weather like today? Eleverne lærer at tale om vejret, og fortælle om, hvad man har på, når det er koldt, varmt, regner … What’s the weather like?,  What do you wear when it’s cold, hot, wet …?  Ordforrådet for tøj, som optræder naturligt i sammenhængen, recirkuleres.

Eleverne arbejder med små dialoger og forskellige lytte- og legeaktiviteter. Der er desuden fokus på udtalen af ”w”. På websitet er der både store og små picture cards til udprintning og træning af kapitlets ordforråd.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 9: Fruit

Lektioner

5

Fx uge

15-19

I dette kapitel lærer eleverne de engelske navne på forskellige frugter og at sige, hvad man kan lide/ikke lide og at spørge, hvad andre kan lide/ikke lide: I like … I don’t like. What do you like? Do you like …? Yes, I do./No, I don’t. What’s your favourite fruit? Eleverne indøver ordforrådet i små dialoger, forskellige aktiviteter som fx “Find someone who …, og i sangen I like bananas. Der er desuden fokus på udtale af frugternes navne. På websitet er der både store og små picture cards til udprintning og et Click it-spil til træning af kapitlets ordforråd.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 10: Animals

Lektioner

6

Fx uge

20-25

I dette kapitel lærer eleverne de engelske navne for forskellige dyr. De synger sangen Daddy’s taking us to the zoo tomorrow og snakker om illustrationen i elevbogen. De introduceres desuden for udtrykkene Is it big/small/long/tall? Yes, it is./No, it isn’t. Kapitlets ordforråd trænes i små dialoger, lyttetekster, forskellige lege og spil. Kapitlet afsluttes med et miniprojekt, My favourite animal, som opsummerer det meste af det indlærte i de tidligere kapitler. På websitet er der både store og små picture cards til udprintning og 2 spil: Click it! og memory, hvor eleverne kan træne kapitlets ordforråd.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.